Общи условия

Всички лица които използват сайта Nagotovo.com, трябва да се запознаят със съдържанието на тази страница.
Приема се, че потребителите, които използват настоящия сайт, са прочели общите условия за неговото ползване и са съгласни с тях.
Всякакви изменения на общите условия за ползване на сайта в който се намирате в момента, се правят без предварително предизвестие от страна на собственика.

Общи условия за ползване
Сайтът Nagotovo.com е собственост на Костадин Каменов.
Всички файлове и публикации намиращи се на този сайт са собственост на Костадин Каменов.
Това включва авторски материали, статии, видеа, снимки, графики, мнения, коментари и други интелектуални продукти.

Всички авторски материали намиращи се на сайта Nagotovo.com, по смисълът на Закона за авторското право и сродните му права, са собственост на собственика на настоящия сайт.

Ако желаете да ползвате материали намиращи се на този сайт, трябва задължително да посочите източника, чрез поставяне на директен линк към (URL) адреса на страницата от която сте взели материала.

Нерегламентираното използване на материали от настоящия сайт представлява нарушение на Закона за авторското право, за което се носи наказателна отговорност. Всички нарушители, ще бъдат преследвани от нашите адвокати.

Ограничение на отговорността
1. Собственика на сайта Nagotovo.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, които са породени вследствие от неговото използване.
2. Костадин Каменов не носи отговорност за интерпретацията, точността, целостта и полезността на съдържащата се информацията, намираща се на този сайт.
3. Собственика на сайта Nagotovo.com не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които са поставени линкове.
4. Костадин Каменов не носи отговорност за публикуваните потребителски коментари в сайта.

Поверителност
Сайта Nagotovo.com използва услуги от трети страни, като например социални бутони, броячи и други. Които от своя страна е възможно да поставят бисквитки на вашия компютър. Nagotovo.com не би могъл да гарантира по никакъв начин, безопасността на данните предоставяни на тези трети страни.

Споделете тази статия в социалните мрежи, така помагате на сайта да се развива!